Masterise Homes

Masterise Homes đem Grand Marina Saigon ra thế giới

Vào ngày 16/3/2021, các công ty bất động sản lớn của Hong Kong là Asia Bankers Club, Ashton Hawks và Golden Emperor Properties đã tổ chức họp báo tại Hong Kong để giới thiệu Grand Marina Saigon độc quyền cho người mua nhà Hong Kong. Từ trái qua phải: ông Ivan Yam – Giám đốc […]

Read more
Masterise Homes đem Grand Marina Saigon ra thế giới

Masterise Homes đem Grand Marina Saigon ra thế giới

Vào ngày 16/3/2021, các công ty bất động sản lớn của Hong Kong là Asia Bankers Club, Ashton Hawks và Golden Emperor Properties đã tổ chức họp báo tại Hong Kong để giới thiệu Grand Marina Saigon độc quyền cho người mua nhà Hong Kong. Từ trái qua phải: ông Ivan Yam – Giám đốc […]

Read more
Masterise Homes

Masterise Homes đem Grand Marina Saigon ra thế giới

(VNF) – Vào ngày 16/3/2021, các công ty bất động sản lớn của Hong Kong là Asia Bankers Club, Ashton Hawks và Golden Emperor Properties đã tổ chức họp báo tại Hong Kong để giới thiệu Grand Marina Saigon độc quyền cho người mua nhà Hong Kong. Từ trái qua phải: ông Ivan Yam – […]

Read more
Masterise Homes đem Grand Marina Saigon ra thế giới

Masterise Homes đem Grand Marina Saigon ra thế giới

(VNF) – Vào ngày 16/3/2021, các công ty bất động sản lớn của Hong Kong là Asia Bankers Club, Ashton Hawks và Golden Emperor Properties đã tổ chức họp báo tại Hong Kong để giới thiệu Grand Marina Saigon độc quyền cho người mua nhà Hong Kong. Từ trái qua phải: ông Ivan Yam – […]

Read more