Các ‘siêu dự án’ âm thầm đổi chủ

Từ đầu năm đến nay, các siêu dự án bất động sản tỉ USD đã lần lượt thay chủ. Điều đáng nói, không phải là các doanh nghiệp nước ngoài mà chính các ông lớn trong nước đang làm chủ cuộc chơi M&A (mua bán – sáp nhập). Những thương vụ tỉ USD Mới đây, trên hàng rào bao […]

Read more