Đầu tư Sunshine Continental kiến tạo cuộc sống tương lai

Điều thực tế trong những năm qua bất động sản trung tâm luôn tăng giá rất đều khoảng 10% mỗi năm, tỷ suất cho thuê tốt căn hộ trung tâm rất tốt. Quỹ đất Quận 10 khan hiếm và mới đây thành phố chính thức hạn chế cấp phép dự án cao tầng tại khu vực trung tâm. Đó chính là những tiền đề để giá đầu tư Sunshine Continental gia tăng giá mạnh trong tương lai.

Read more