SonKim Land chính thức bàn giao The Galleria Residence

Ngày 30/06/2021, SonKim Land vừa hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Metropole Thủ Thiêm – The Galleria Residence, chính thức bàn giao từ đầu tháng 7 năm 2021. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết của công ty trong việc mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng. […]

Read more