THE 9 STELLARS Quận 9 “điểm sáng” cho thị trường khu Đông.

Lửa thử vàng, biến cố thử Bất động sản hàng hiệu

Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến cho nền kinh tế toàn cầu tổn thất hơn 2.000 tỉ USD. Gần đây, đại dịch COVID-19 cũng khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại ít nhất 3.940 tỉ USD, tương đương 4,5% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, bất chấp những diễn biến ảm đạm của […]

Read more