Bất động sản hàng hiệu: thế chân kiềng - bài học từ Dubai

Bất động sản hàng hiệu: thế chân kiềng – bài học từ Dubai

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã kích hoạt sự tăng tốc chưa từng có trong việc số hóa và cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của các trung tâm dữ liệu trước sự gián đoạn toàn cầu cũng như chiến lược triển khai kinh tế số của các quốc gia. Thành phố đông dân […]

Read more