Dự án Fenice Paradise - Thiên đường giải trí và nghỉ dưỡng

Không ch là la chn ca nhng ngưi mun tránh xa khói bi th thành, thị trưng Bt Đng Sn Nhơn Trch còn thu hút nhà đu tư. Mt trong nhng d án đưc quan tâm nht hin nay Nhơn Trch là d án Fenice Paradise. Ta lc v trí đc đa ngay mt tin đưng Vành đai 3 đon đi qua xã Long Tân – trc phát trin chính ca Nhơn Trch, d án Fenice Paradise đưc bao bc trong ba mt sông Đng Nai cc rng. Nh có đưc v trí đc tôn này mà d án gn như là s hu tm nhìn n tưng toàn cnh nhìn ra sông. Mt tm nhìn có phong thy vô cùng tt, mang li nhiu tài lc cho gia ch cũng như mt không gian vô cùng thoáng đt, mát m và thư thái.

Địa ốc Tp.HCM có thiết lập mặt bằng giá mới?

Các thế h cư dân ca d án Fenice Paradise đưc chăm sóc toàn din bi h thng tin ích đng cp chun quc tế, t nhu cu chăm sóc sc khe, giáo dc, mua sm cho ti đi sng tinh thn. Nhng mng xanh là yếu t không th thiếu trong thiết kế ca khu đô th này. Dù nhng con ph thương mi sm ut nht hay nhng góc vưn thin an tĩnh, cư dân cũng đu có đưc s kết ni vi thiên nhiên, cây c. T mch liên kết bn vng và lành mnh vi cuc sng y, mi cư dân có đưc s bình thn trong tâm hn đ lng nghe, thu hiu chính mình.

Trong bi cnh ưu tiên la chn nơi sng ca ngưi mua nhà đã thay đi đáng k sau Covid-19 và nn kinh tế đang có nhng du hiu hi phc kh quan, mt khon đu tư va an toàn, va phù hp vi xu thế mi, li giàu kh năng sinh li, góp phn tăng trưng giá tr hài hòa như d án Fenice Paradise đưc xem là s la chn sáng giá. Theo nhiu chuyên gia cũng như nhng nhà đu tư kinh nghim, d án Fenice Paradise đưc đnh v là khon đu tư sinh li đy ha hn và khi đu ca mt cuc sng cht lưng.

Dự án Fenice Paradise - Thiên đường giải trí và nghỉ dưỡng

Là d án đưc đu tư cơ s h tng đng b vi s phát trin ca Nhơn Trch, d án Fenice Paradise ta lc v trí đc đa – mt tin đưng Vành đai 3 đng thi giáp ba mt sông Đng Nai. T d án d dàng kết ni đến trung tâm thành ph Th Đc cũng như trung tâm TP HCM qua các tuyến cu đưng thun li. D án Fenice Paradise hin tung ra nhiu ưu đãi “vàng ròng” như 5 lưng vàng tng khách hàng mua bit th, mt lưng vàng tng khách hàng mua nhà liên kế, nhà liên kến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *